اللهم اجعلنی مجدد دینک ومحیی شریعتک
شاید آن روز که سهراب نوشت تا شقایق هست زندگی باید کرد،خبر از عطر گل یاس نداشت،چه شقایق باشد چه گل پیچک و یاس، تا نیاید مهدی زندگی زیبا نیست. سلامتی گل سر سبد عالم بشریت حضرت بقیه الله الاعظم روحی و ارواحنا له الفداء، سلامتی نایب خلفش الامام خامنه ای(قدس سره) صلوات
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
ا
✿ کد صوتی مهدوی برای وبلاگ شما ✿


کودک و قرآن

قرآن وکودک

روزی روزگاری پیرمردی با نوه خود در مزرعه ای زندگی میکرد. هر روز صبح زود
پیرمرد پشت میز آشپزخانه می نشست و قرآن می خواند و نوه او که خیلی دوست داشت مثل
پدربزرگش باشد نیز به هر نحوی سعی میکرد تا ادای پدربزرگ خود را درآورد. 

یک روز کودک از پدربزرگش پرسید. پدر بزرگ من سعی می کنم که قرآن را مثل شما
بخوانم ولی هیچی از آن را متوجه نمیشوم و از آن مقدار هم که متوجه میشوم به محض
اینکه کتاب را میبندم فراموش می کنم. برای همین فکر میکنم اصلا برای چی
بخونم....

پیرمرد ساکت بود و  در حالی که از سبد هیزم در میاورد و در اجاق می انداخت رو به
نوه خود کرد وگفت بیا این سبد را بگیر و برو کنار رودخانه و برایم آب بیاور....


پسر بچه درست همان کاری کرد که پیرمرد گفت ولی هنوز به کلبه نرسیده بود که تمام 
آبها از سبد خارج شده بود. پدر بزرگ به نوه خود خندید و گفت دفعه بعد باید کمی 
سریعتر بیایی و دوباره کودک را با سبد به رودخانه فرستاد.ایندفعه پسر زودتر دوید 
ولی باز دوباره سبد خالی بود. در حالی که نفس نفس میزد  گفت این غیر ممکن است  که 
بشود  با سبد آب آورد و رفت تا سطلی بردارد ولی پیرمرد گفت نه من سطل با آب نمی 
خواهم بلکه  سبد با آب می خواهم تو به اندازه کافی تلاش نکردی و بعد بیرون از در 
کلبه رفت تا چگونگی تلاش کودک را ببیند.

با اینکه کودک میدانست که این کار بی فایده هست ولی برای اینکه به پدر بزرگ خود 
نشان بدهد که تمام سعی و تلاش خود را می کند شروع به دویدن کرد تا به رودخانه رسید 
و سبد را داخل آب کرد و دوباره دوان دوان برگشت و وقتی به پدر بزرگ رسید در حالی 
نفس نفس میزد گفت نگاه کن پدر بزرگ بی فایده است...

پدر بزرگ گفت فکر میکنی بی فایده است؟به سبد نگاه کن....پسر به درون سبد نگاه کرد برای اولین بار متوجه شد که سبد از یه سبد کثیف وسیاه هیزم به یک  سبد تمیز  هم 
از داخل هم از بیرون تبدیل شده است.

پیرمرد گفت  ببین پسرم این همون اتفاقی هست که وقتی قرآن می خوانی می افتد. شاید 
تو هیچی نفهمی  ویا یه یادت نماند ولی وقتی قرآن می خوانی از درون و بیرون تغییر می 
کنی این یکی از آثار خداوند در زندگی ما هست.

در قرآن سوره یونس آیه 57 خداوند می فرمایند: ای مردم عالم نامه ای که پند واندرز و شفای دلهای شما و هدایت و رحمت بر مومنان است از جانب خدابرای نجات شما آمد.


برچسب‌ها: قرآن, تربیت