اللهم اجعلنی مجدد دینک ومحیی شریعتک
شاید آن روز که سهراب نوشت تا شقایق هست زندگی باید کرد،خبر از عطر گل یاس نداشت،چه شقایق باشد چه گل پیچک و یاس، تا نیاید مهدی زندگی زیبا نیست. سلامتی گل سر سبد عالم بشریت حضرت بقیه الله الاعظم روحی و ارواحنا له الفداء، سلامتی نایب خلفش الامام خامنه ای(قدس سره) صلوات
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
ا
✿ کد صوتی مهدوی برای وبلاگ شما ✿


سلام بر تو

نخلهاى خاک آلود فدک هنوز از ستمى که بر تو روا داشتند مى گریند؛ زندگى تو گواه مظلومیت همه دودمان هابیل است، همچنانکه وجود تو گواه قدس و عصمت خدا بر زمینیان بود... تازیانه اى که بر پیکر نازنین تو فروکوفتند، تبرى بود که بندگان بت به انتقام نابودى اصنام بر پیکر توحید ابراهیم فرود آوردند؛ هماره شرمسار باد دستى که بر گونه خداگون تو سیلى زد، دریغا دل اگر در غم پاره شود شگفت نیست، چرا که شکستن پهلوى تو عظیم تر از شکستن دیوار کعبه بود، و چون قامت ستوار تو را به ستم بر خاک نشاندند دین از پاى افتاد..با تمام دل بر تو مى گرییم که نماد بهى بودى و ودیعه رحمت خدا بر آدمیان، و چون تو را کشتند انسانیت بى مادر شد و خون هابیل از رگ حیات هر انسان در گستره تاریخ از نو جوشید و مظلومیت داغ زخمى شد بر جبین زندگى مؤمنان، و حیات پژمرد و اوراق قرآن به تطاول طوفان پراکند، و على (ع) تنها ماند... و بشریت در گرداب فاجعه افتاد.

سلام بر تو! بانوى بانوان... کدامین واژه ها را باید به خدمت گرفت تا بیانگر ابعاد ستمدیدگى تو باشند؟ چگونه در کلمات مى توان ژرفاى ظلمت شب و گم شدن آفتاب را توصیف کرد؟

چون تو به خاک رفتى، نجات انسان که تازه آغاز شده بود به خاک رفت، و ستمدیدگان تاریخ برق شادى از چشم فرونهادند، و دگر بار ظلمت چیره شد، و فرزندان تو در تمامى اعصار یتیم ماندند... و اینک آواى باد در گیسوى غبارآلود نخل هاى فدک ضجه یتیمان بى مادر مانده توست که درد را  در درازاى  تاریخ اسلام، چهارده قرن است از قلبى به قلبى تحویل مى دهند و زنجیر ستم را از پایى به پایى، به ارث مى برند.

!سلام بر تو... بانوى بانوان.


برچسب‌ها: