آتش به اختیار

ضد تخریب

در دولت تدبیر هوادار زیاد است

بیکار زیاد است، طرفدار زیاد است

کابینه ی پیران همگی نوگل خندان

افسوس که دور و بر گل خار زیاد است

عمریست همه خلق به لطفت سر کارند

اصلا چه کسی گفته که بیکار زیاد است؟

با خود سند بیست سی آورده ای از غرب

چون معتقدی این همه دیندار زیاد است

گفتیم چرا بانک شده بسته و تعطیل

گفتید از این رو که بدهکار زیاد است

قحطی است به جا مانده از آن دولت قبلی

سخت است نجات همه، آوار زیاد است

بازار وطن گرچه کساد است ولیکن

در ترکیه و چین و پکن کار زیاد است

همواره سر طرح سلامت به سلامت

انگار نه انگار که بیمار زیاد است

برجام اگر روح و روانش به فنا رفت

در متن سخنرانی ات آمار زیاد است

انواع ربات و هکر و هشتک و پیغام

درحمله به مداح چو تاتار زیاد است:

مداح بنا نیست سیاست زده باشد

بازیگر و خواننده ی هشیار زیاد است

دائم پی خلق تنش و جنگ روانی ست

چون صبر رقیبان همه بسیار زیاد است

تو در صف اول ننشستی تک و تنها

قاضی و نماینده و سردار زیاد است

«ما زنده به آنیم که آرام نگیریم»

تا فتنه گر و دزد و زمین خوار زیاد است

حالا که شده نقد شما موجب این موج

سیار و مطیعی و جهاندار زیاد است

/ 0 نظر / 21 بازدید