تبلیغ بهائیت درمترو

تبلیغ فرقه ضاله #بهائیت

در متروهای تهران

گروهی از زنان بهائی خیلی بادغدغه مندتر از بعصی زنان شیعه در #متروها به بهانه کاشت ناخن و آرایش رایگان زنان بی اطلاع را بسمت جهالت خود میکشانند.

به هوش باشید...


/ 0 نظر / 42 بازدید