نقش بسم الله

بسم الله الرحمن الرحیم
شیطان چاقی با شیطان لاغری ملاقات کرد!!!
پرسید چرا چنین لاغر و ضعیف شده ای؟
پاسخ داد من مأمور گمراه کردن شخصی هستم که همیشه در آغاز هر کاری بسم الله گوید،به این جهت از نفوذ در او محروم هستم.
شیطان لاغر پرسید: تو چرا چاق هستی؟پاسخ داد من بر شخصی غافل و بی تفاوت مسلط هستم که در هیچ کاری بسم الله نمی گوید.
/ 0 نظر / 7 بازدید