انگشتر فیروزه

فیروزه‌


«التّختّم بالفیروز و نقشه اللَّه الملک النّظر الیه حسنة، و هو من الجنّة اهداه جبرئیل الى النّبىّ- صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم- فوهبه لأمیر المؤمنین، و اسمه بالعربیّة الظّفر»

«نگاه کردن به انگشتر فیروزه‌اى که بر آن اللَّه الملک نوشته شده باشد، حسنه است، فیروزه اصلش از بهشت است که جبرئیل آن را براى رسول خدا- صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم- هدیه آورد و ایشان هم آن را به امیر المؤمنین- علیه السّلام- هدیه نمود که در عربى به آن «ظفر» مى‌گویند».

/ 1 نظر / 51 بازدید
خسرو پیری

همــــیشـه دقــیقآ وقـــــتی پـُر از حـــرفی وقتـــی بغــــض میکـــُنی وقتـــی دآغونــــی وقــــتی دلــِت شکــــستـه دقیقــــا همیـــن وقـــــتآ انقــــدر حـ ـرف دآری کـــه فقــط میتونــی بگـ ـی : “بیخـــیآل“…[گل][گل]