مرگ

با حذر باش که اندر این سیل فنا

نه گذر مانَدو ،نه راهگذر خواهد ماند

ای بساطی که با لعل و گهر اندودی

عن قریب است که یک جا به دگر خواهد ماند.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید