جوون هرکی دوس داری...

یکی از مومنین نامه ای به ابوذر غفاری نوشت واز وی درخواست نصیحت نمود؛ او درجواب نوشت: هر آن کسی را که از همه بیشتر دوست داری٬ در حقش جفا مکن٬ آن مرد منظور ابوذر را نفهمید٬ دوباره نامه نوشت ودر خواست کرد که وی منظورش را بیان نماید٬ ابوذر در جواب نوشت که هیچ کس را بهتر از خودت دوست نداری پس با گناه درحق خودت جفا مکن.

/ 0 نظر / 18 بازدید