قابل توجه مذهبی ها

مرد های مذهبی


گاه یادشان میرود که از همسرانشان

بابت حجاب تشکر کنند !

یادشان میرود که پذیرایی از مهمان

با حجاب سخت تر است !

یادشان میرود که

مسافرت با حجاب سخت تر است !

یادشان میرود که بچه داری با حجاب سخت تر است !

یادشان میرود که خرید با حجاب سخت تر است !

یادشان میرود که در گرمای تابستان چه جهادی است چادری بودن !

یادشان میرود اگر خیالشان از همسرشان راحت است ؛

بخاطر سختی حجابی است که آنها تحمل میکنند !


گاهی با شاخه ای گل :tulip:

از همسرانتان بابت حجابشان تشکر کنید،

تا بدانند که جهادی که امروز با حجابشان میکنند ،

برایتان ارزشمند است .#حق_با_علیست

Haq_ba_ali_ast@

/ 0 نظر / 44 بازدید