دید با زدید

...البته اگر به هر علت امکان دید و بازدید فراهم نیست – مثلاً به علت مسافت زیاد و مانند آن – می‌توان با ارتباط تلفنی و دیگر وسایل ارتباطی از حال خویشان جویا شد و این ارتباط تلفنی هم از مصادیق صله رحم است.

پیامک: هر چند گاهی اوقات می‌توان صله رحم را با پیامک انجام داد، اما بهتر است فقط در صورت عدم امکان دیدار و یا صحبت تلفنی به سراغ ارسال پیامک برای صله ارحام برویم.

نکات قابل تأمل:

هر چند صله رحم و دید و بازدید بسیار مستحب و مورد تایید است، اما متأسفانه به علت همراه شدن با برخی از اموردیگر نه تنها از ثواب آن کاسته می‌شود بلکه گاهی به جای ثواب، گناه هم نصیب فرد می‌شود

برای همین منظور برخی از گناهان مورد ابتلا در دید و بازدیدها را ذکر می‌کنیم تا به آن‌ها دچار نشویم، ان‌ شاء الله:

الف: آرایش خانم‌ها در برابر نامحرمان؛

ب: عدم رعایت حجاب اسلامی و پوشیدن لباس تنگ و چسبان؛

ج: دست دادن (مصافحه) بین نامحرمان و امثال آن؛

د : غیبت و خبرچینی در هنگام دید و بازدید؛

ه : نگاه به نامحرم، شوخی محرّک با آنان و دیگر امور حرام.

- البته می‌توان با دیدار از خانواده‌های بی‌سرپرست و رسیدگی به یتیمان خانواده و همسایگان، ثواب دید و بازدید را دو چندان کرد

همچنین خوب است سعی کنیم اشخاصی را که را که باهم اختلاف دارند، به دوستی و صلح دعوت کنیم و زمینه آشتی میان طرفین را فراهم آوریم.

هدیه دادن هم از کارهای مستحب است.ومعمول است که در ایام نوروز بزرگ‌ترهای خانواده با دادن هدیه (عیدی) موجبات خوشحالی کوچک‌ترها را فراهم می‌آرند.

 البته بهتر است در کنار هدایای نقدی از محصولات فرهنگی مثل جانمازی، کتاب‌های مفید و ... هم برای هدیه دادن استفاده شود.

باید مراقب باشیم که اوقات نماز به خاطر دید و بازدید ضایع نشود و چه خوب است آغاز سال نو همراه با تصمیم برای ادای نماز در اول وقت باشد...

/ 0 نظر / 8 بازدید