حرمت زن

آیت الله جوادی آملی می فرمایند:

" حرمت زن

نه اختصاص به خود زن دارد

نه مال شوهر

و نه ویژه برادران

و فرزندانش می باشد


همه ی اینها اگر رضایت بدهند

قرآن راضی نخواهد بود

چون حرمت زن و حیثیت زن به عنوان حق الله مطرح است .


حجاب زن حقی است الهی ٬

عصمت زن "حق الله" است ٬

زن به عنوان امین حق الله از نظر قران مطرح است.


زن باید این مسئله را درک کند که حجاب او تنها مربوط به خود او نیست تا بگوید من از حق خودم صرف نظر کردم.


حجاب زن مربوط به مرد نیست تا مرد بگوید من راضیم .


حجاب زن مال خانواده نیست تا اعضای خانواده رضایت دهند .


حجاب زن حقی الهی است.


#حق_با_علیست

Haq_ba_ali_ast@

/ 0 نظر / 36 بازدید