مقوله ای به نام ساپورتیسم!

خواهرم، ساپورت پوشی!


ای تو که بر ارزش های جامعه پا گذاشتی

فکر کردی اینطوری خیلی قابل توجه دیگرانی!!!

فکر کردی اینطوری میتونی کمبودهایی که داری رو جبران کنی؟!!!!

فکر کردی با طنازی هایی که کنی، مورد توجه عام و خاص میشی؟

فکر کردی پسری که چشمش طرفته، میاد میگیرتت؟

نه خواهرم، اون پسر هیچ وقت نمیاد تورو بگیره

اری خواهرم، مورد توجه قرار میگیری، اما تا دقایقی که فراخوانده میشی با چه گوشتیه ، چه تیکه ایه،

همین خواهرم ، به همین سادگیس ،

گوهر ارزشمندی هستی، این گونه خودتو مضحکه دیگرون نکن!

 

/ 1 نظر / 19 بازدید
گمنام

برادر طلبه! ممنون که دغدغه ی سلامت اخلاقی جامعه را داری! ممنون که به فکر ایمان مردمی! اما اگه یه دور «ترجمه» قرآن رو بخونی می بینی که به اندازه ای که از مسایل اقتصادی گفته از حجاب نگفته!! عزیزم ایمان مردم و سلامت جامعه رو اختلاسهای چندهزار میلیاردی از بین می بره اونم در حکومت عدل علوی!! راستی هزارمیلیارد چندتا صفر داره؟!! حاجی! این راه به مکه نمیرسه!!