هفت در جهنم!

 لا حول و لا قوة الا بالله  هو العلی العظیم و  صلی علی محمد و اله الطاهرین

«جهنم هفت در دارد و در هر دری هفتاد هزار کوه است و در هر کوهی هفتاد هزار شعبه است و در هر شعبه ای هفتاد هزار وادی است و در هر وادی هفتاد هزار شقه است و در هر شقه هفتاد هزار خانه است و در هر خانه هفتاد هزار مار است که بلندی هر مار به اندازه سه روز راه است و نیشهای آنها به اندازه درخت خرماست.این مارها به انسانها حمله می آورند و می درند و گوشتهای بدن ایشان را متلاشی می کنند . اهل عذاب با مشاهده این مارها به نهرهایی از آتش که در روی زمین جهنم در جریان است و مملو‌ء از زهر مار و عقرب است پناهنده می شوند و خودشان را به درون این نهرها می اندازند. این نهرها هم به قدری عمیق هستند که اهل عذاب وقتی داخل این نهرها می افتند ۷۰ جریف پایین می روند و هر جریفی ۷۰ سال راه است. ۱»

کفایة الموحدین ـ مبحث جهنم

/ 2 نظر / 20 بازدید
ریحانه

این وب منو لین کنین که یادتون نره.مرسی[لبخند][گل]

رانا

هر کسی گمشده ای دارد، و خدا گمشده ای داشت. هر کسی دوتاست، و خدا یکی بود. هر کسی، به اندازه ای که احساسش میکنند،" هست". هر کسی " کلمه ای " است: که از عقیم ماندن می هراسد، و در خفقان جنین، خون میخورد... و خداوند خدا، برای حرف هايش، مخاطبی نیافت.. هیچ کس او را نمی شناخت،هیچ کس با او" انس" نمی توانست بست.. انسان را آفرید! و این نخستین بهار خلقت بود..