ویزای جهنم در شب عروسی!!!!

یه ساعت بعد میاد بیرون میگی :

اونجا بین اون همه نا محرم چیکار میکردی ؟

داشتم با عروس میرقصیدم که فیلم بردار فیلم بگیره !!!

چی ؟

میرقصیدی ؟ بین اونهمه زن ؟

نمیدونی گناه ؟

میگه : چرا ٬ میدونم !

اما بییخیال همین یه شبه !!!

وارد قسمت آقایون که میشی از تعجب شاخ در میاری

یه سری اون وسط یه حرکاتی انجام میدن

مثل........

میپرسی: اینا چیکار میکنند ؟

میگن : دارن میرقصن !!!!

تا به خودت میای میبینی اِ اِ داماد هم رفته وسط

داره حرکات موزون انجام میده همه هم دارن بهش پول میدن

بعدم شروع کرده سر میزها رقصیدن تا اونایی که پول ندادن هم مجبور بشن که به قول داماد شادباش بدن!!!

خوب دیگه میخوان شام بدن

داماد باید دوباره بره قسمت بانوان !!!!

تو راه میگه : سیصد هزار تومن شادباش گرفتم

میگی : خرج این پول تو زندگی اشکال داره

میگه : میدونم ! اما ٬ بیخیال همین یه شبه !!!

حالا شام خورده شده میخوان برن سمت خونه داماد

یه کارناوال راه انداختن

که باید ببینی !!!

صدای آهنگشون خیابون پر کرده

شروع به حرکت میکنن که یهو وسط خیابون همه پیاده میشن

داماد آوردن پایین شروع کردن رقصیدن

میگی : آقا داماد راه مردم بستی حق الناسه

میکه : میدونم ! اما بیخیال همین یه شبه !!!

خونه داماد هم که میرسی اوضاع همین جوریه

مجلس تموم میشه

به داماد میگی :

امشب خیلی گناه کردی !

میگه : میدونم ! اما ٬ بیخیال همین یه شب بود !!!

میگی : امشب برای تو ٬

ویزای جهنم صادر شد !!!

دیگه نمیگه میدونم.............

                                  ما واقعاً منتظر ظهوریم!!!

/ 0 نظر / 20 بازدید