عید مبعث

هنگامه عید است وپر است از برکات

آمد ز حــــــــرا رسول شیرین حرکات

با خلــق عظیــم شد رســــول اخـــلاق

برخلق خوشش زصدق وایمان صلوات

بعثت نور مبارک بادا

/ 0 نظر / 5 بازدید