ضرب المثل های قرآنی

"ما را به خیر و شما را به سلامت. "

«لکم دینکم و لی دین ؛ دین شما برای خودتان و دین من برای خودم».(سوره کافرون، آیه 6(

"گربه دستش به گوشت نمی‌رسید، می‌گفت گوشت بو می‌دهد. "

«بل کذّبوا بما لم یحیطوا بعلمه ؛ این منکران انکار چیزی را می‌کنند که علمشان به او احاطه نیافته».(سوره یونس، آیه 39)

"کوه به کوه نمی رسد، آدم به آدم می ‌رسد. "

«و جاء اخوة یوسف فدخلوا علیه فعرفهم و هم له منکرون ؛ و برادران یوسف آمدند و بر او وارد شدند.او آنان را شناخت ولی آنان او را نشناختند».(سوره یوسف، آیه 58)

"به دعای گربه سیاه، باران نمی‌بارد."

«و ما دعاء الکافرین الا فی ضلال؛ و دعای کافران جز در گمراهی نیست(و مستجاب نمی‌شود)».(سوره رعد، آیه 14)

"اگر علی ساربان است می‌داند شتر را کجا بخواباند. "

«الله اعلم حیث یجعل رسالته ؛ خداوند آگاه‌تر است که رسالت خویش را کجا قرار دهد».(سوره انعام، آیه 124)

"بی‌گدار به آب نزن. "

«و لاتلقوا بایدیکم إلی التهلکة ؛ و خود را با دست خود به هلاکت نیندازید».(سوره بقره، آیه 195)

"یک دست صدا ندارد. "

«و اعتصموا بحبل الله جمیعا و لا تفرقوا ؛ و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید».(سوره آل عمران، آیه 103)

/ 0 نظر / 18 بازدید