آخر چه روزه ای!!!

آخر چه روزه است که جای خضوع از آن

جرات گرفته به دگران هار می شوم؟؟

آخر چه روزه است تهی از صداقتم

ظاهر فریب  گشته و مکّار می شوم

روز، آبروی روزه بریزد ز کرده ام

شب، سر شکسته محفل ابرار می شوم

وقتی که شهرت است فقط نیت دلم

ذلت پذیر گشته خودآزار می شوم

در خواب غفلت، آه اگر زندگی گذشت

پیک اجل، صدا زده بیدار می شوم

گاهی که شور سینه زنی جان ببخشدم

از نو اسیر خدعه اغیار می شوم

با این همه قصور به امید فاطمه‌م

مهدی اگر بخواهد از انصار می شوم

آری مسیحِ فاطمه گر یاریم کند

گر چه بدم، غلام علمدار میشوم

منبع شعر:

سایت emam8.com

/ 0 نظر / 8 بازدید