عامل اصلی اختلافات زن وشوهر

جُورج کامینکس، جامعه شناس معروف می گوید:


«به عقیده من عامل اصلی اختلاف (زن و شوهر) این است که برای مردان، امکان نظراندازی (چشم چرانی)و روابط نامشروع با دیگران، فراهم تر از قبل شده است».


(جلوه نمایی زنان و نگاه مردان، ص129، یوسف غلامی، به نقل از مجله پجنت، ژوئن 1965، ش12، ص31)

/ 0 نظر / 32 بازدید