طلا=طلائیه

جوونا کجاییم...

حالا ازدواج و یک معامله میدونند

حالا ازدواج و به سکه اندازه تاریخ تولد دخترشون می دونند...

حالا ازدواج و به سکه به تعداد پیغمبران می دونند...

أما رهبرمون چی میگه...

/ 0 نظر / 9 بازدید