قرقره درمانی

دکتر می پرسه: چه اتفاقی افتاده؟
خانم در جواب میگه: دکتر، دیگه نمی دونم چکار کنم. هر وقت شوهرم عصبانی و ناراحت میاد خونه، منو زیر مشت و لگد له می کنه و عصبانیتش رو سر من خالی می کنه!
دکتر گفت: خب دوای دردت پیش منه: هر وقت شوهرت عصبانی و ناراحت اومد خونه، یه فنجون چای سبز بردار و شروع کن به قرقره کردن. و این کار رو ادامه بده.
دو هفته بعد،اون خانم با ظاهری سالم و سرزنده پیش دکتر برگشت!
خانم گفت: دکتر، پیشنهادتون فوق العاده بود. هر بار شوهرم عصبانی و ناراحت اومد خونه، من شروع کردم به قرقره کردن چای و شوهرم دیگه به من کاری نداشت!
دکتر گفت: میبینی؟! اگه جلوی زبونت رو بگیری خیلی چیزا خود به خود حل میشن!
تذکر: در علم بیان، یاد می گیریم که سخنمان را چگونه، چه وقت، در چه قالبی و ...بیان کنیم. زنان ایرانی اغلب وقتی شوهرانشان دیر می‌آید به جای این که بگویند دیر کردی دلواپس شدم می‌گویند چرا دیر کردی؟ کجا بودی؟ با کی بودی؟

/ 2 نظر / 15 بازدید
مهدی صادقی

سلام ..................... همشهری چه خبرا خوبی خوش میگزه ؟؟؟؟ وبلاکت خوبه بیشتر مطلب بزار تااستفاده کنیم.

سلام ..................... همشهری چه خبرا خوبی خوش میگزه ؟؟؟؟ وبلاکت خوبه بیشتر مطلب بزار تااستفاده کنیم.