یک شب که هزار شب نمیشه!

 

با خودش گفتـه بود :
یک شب که هزار شب نمی شود
رفته بود مراسـم عروسی !!
چند سال بعد ...
یکی دل همسـرش را بـُـرد
در یک مراسم عروسی !!
و چندین سـال بعد ...
یکـی دل پسرش را

آری
در مکتب ِ مـا
یک شب ،هـزار شب می شود…

امام صادق (علیه السلام) فرمودند:کسانی که به اندام زنان (نامحرم) نگاه می کنند ایمن نباشند از اینکه، دیگران به ناموس آنها نگاه نکنند.

/ 1 نظر / 22 بازدید
راوی

افرین حظ کردم علیییییییییییییییییییییییییییییی یارت